Rekrutacja PM

Ta ankieta służy lepszemu rozpoznaniu kandydatów na stanowisko Project Managera w Umbrella Marketing Group. Dzięki Twoim odpowiedziom poznamy Twoje mocne strony, dowiemy się więcej o Twoim doświadczeniu zawodowym i preferencjach odnośnie projektów.

1Imię i nazwisko* 

2Numer telefonu* 

3Adres e-mail* 

4Marketingiem zajmujesz się:* 

5Do tej pory pracowałam/em:* 

6Do tej pory pracowałam/em w branży:* 

7Czy zdobywałaś/eś doświadczenie z poziomu specjalisty* 

8Jeśli tak, to w jakiej dziedzinie? 

9Które elementy dotychczasowej pracy w marketingu sprawiały Ci najwięcej radości? 

10Co uważasz za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy? 

11W jakiego rodzaju projektach czujesz się najlepiej (grafika, strategia, social media, online, offline, POS etc.)? 

12Jaka jest Twoja tygodniowa dostępność (w godzinach)? 

13Od kiedy jesteś dostępna/y? 

14Jaka forma rozliczenia Cię interesuje:* 

* To pole jest wymagane.